โปรดเลือกโปรแกรม รูปแบบ Online สำหรับ คุณลูกค้า

บริหารห้องพัก online

6,000 บาท/ปี 5,000
 • บันทึกข้อมูลห้องพัก
 • กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้
 • บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย
 • พร้อมรายงานต่างๆมากมาย

ใบลา online

6,000 บาท/ปี 5,000
 • บันทึกข้อมูลของพนักงาน
 • อนุมัติ 2 ระดับ
 • เก็บประวัติการลา
 • แสดงรายงานการลา

จองรถ Online

6,000 บาท/ปี 5,000
 • บันทึกข้อมูลของพนักงาน
 • อนุมัติ 1 ระดับ
 • เก็บประวัติการจองรถ
 • แสดงรายงานการจองรถ

โปรดเลือกโปรแกรม รูปแบบ Offline (Windows) สำหรับ คุณลูกค้า

โปรแกรมเงินเดือน

ราคา 7,900 บาท 6,900
 • บันทึกข้อมูลของพนักงาน
 • กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้
 • บันทึกข้อมูลรายการค่าจ้างประจำเดือน
 • และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย

โปรแกรมฝึกอบรม

ราคา 9,900 บาท 8,900
 • บันทึกข้อมูลของพนักงาน
 • กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้
 • บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมพนักงาน
 • และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย

โปรแกรมห้องเช่า

ราคา 7,900 บาท 6,900
 • บันทึกข้อมูลห้องพัก
 • กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้
 • บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย
 • พร้อมรายงานต่างๆ

โปรแกรมพิมพ์เช็ค

ราคา 3,000 บาท 2,500
 • การบันทึกข้อมูลรายการรับเช็ค
 • การบันทึกข้อมูลรายการจ่ายเช็ค
 • พิมพ์เช็คได้อย่างสวยงาม
 • มีฟังก์ชั่นการทำสรุปรายงาน

โปรแกรมจองตั๋วเครื่องบิน

ราคา 7,900 บาท 6,900
 • บันทึกประวัติการจองตั๋วเครื่องบิน
 • บริหารจัดการข้อมูล
 • บันทึกข้อมูลใบเสร็จ
 • มีฟังก์ชั่นการทำสรุปรายงาน